Конкурс за длъжност Старши експерт ГРАО, за хора с увреждания отдел ГРАО

Обява за конкурс за длъжност Старши експерт ГРАО, за хора с увреждания отдел ГРАО Протокол №1 / 04.01.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Протокол №2 / 05.01.2021 г. Протокол №3 / 20.01.2020 г. Протокол №5 / 27.01.2021 г.

Конкурс за длъжност Старши юрисконсулт в дирекция УТПЕКР

Обява за конкурс за длъжност Старши юрисконсулт в дирекция УТПЕКР Протокол № 1 / 16.12.2020г. за допуснати и недопуснати кандидати за контурс за длъжност Старши юрисконсулт в дирекция УТПЕКР Протокол № 2 / 17.12.2020 г. Протокол № 3 / 11.01.2021 г. Протокол № 5 / 18.01.2021 г.