Нормативно устройство

От тук можете да се запознаете с вътрешното нормативно устройство, прилагано при Район „ЦЕНТРАЛЕН“