Електронни услуги

Информация за използване на е-услуги

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

  1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).
  2. Притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване.
  3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.
  4. Да сте заплатили услугата по Банков път и да се прикачи копие от платежен документ
  5. Ако отговаряте на горните изисквания може да продължите към използването на електронните услуги, предоставяни от Район „ЦЕНТРАЛЕН“ – Община ПЛОВДИВ.

Административни услуги „ГРАО“

Административни услуги „Избори“

Административни услуги „Устройство на територията“