БАНКОВА СМЕТКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ В ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ В РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“

Уважаеми родители,

За Ваше улеснение при заплащане на месечни такси на деца, посещаващи детските ясли в район „Централен“, Ви предоставяме банковата сметка, на която можете да преведете дължимите суми по банков път.

ИНВЕСТБАНК АД
Банкова сметка: BG98IORT73753102000300
BIC: IORTBGSF
За Район „Централен“–Здравеопазване.

В платежното нареждане е необходимо да посочите следната информация:

  1. Име на детската ясла
  2. Име на групата на детето
  3. Трите имена на детето
  4. За кой месец се отнася таксата

Като „Задължено лице“ се изписва името на родителя.