Две нови детски площадки функционират в район „Централен“

Две нови детски площадки функционират в район „Централен“

Две нови детски площадки функционират в район „Централен“, съобщи кметът Георги Стаменов.

Всяка от тях е разположена на площ от 120 кв. м. и има комбинирано детско съоръжение, люлка-махало, люлка-везна и клатушка, както и настилка, гарантираща безопасността на децата.

Детските зони се намират на ул. „Иларион Макариополски“ №26-28 и на ул. „Капитан Райчо“ №79-89, а половината от средствата за строителството им са спечелени с проекти по ПУДООС.

Монтирано е ново осветление, поставени са пейки и кошчета за отпадъци, засадена е и нова дървесна и храстова растителност.

„Район „Централен“ ще продължи да облагородява междублоковите пространства и да изгражда детски площадки с модерна и безопасна среда за игра на нашите деца“, коментира кметът Георги Стаменов.