Георги Стаменов с призив за екоинициатива

Във връзка с организирана от Община Пловдив кампания за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), кметът на „Централен“ Георги Стаменов призова гражданите на района за отговорно поведение. „Нека да предприемем действия, за да подобрим нашата околна среда за здравословен живот на децата ни. Изхвърляйки разделно отпадъците да възпитаваме в младото поколение любов и загриженост към природата, защото те имат право на живот в чиста околна среда“, заяви районният кмет. Той припомни, че негодните за употреба батерии и акумулатори, ще бъдат събирани от 18.07 до 22.07.2016 г. на адрес: гр. Пловдив, Район „Северен“, ул. „Георги Бенев“ №4, площадка на „Универсметал“ ООД, от 09:00 до 17:00 часа.