Готов е новият паркинг на ул. „Капитан Райчо“

Готов е новият паркинг на ул. „Капитан Райчо“

Готов е новият паркинг в междублоковото пространство на ул. „Капитан Райчо“ №67-77, който бе изграден по желание на живеещите в зоната, съобщи кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

Осигурено е отводняване на терена, положена е асфалтова настилка, както и хоризонтална пътна маркировка. Разчертани и номерирани са 70 паркоместа, 7 от които са за хора с увреждания. По желание на живеещите те могат да бъдат наети, съгласно наредбата на община Пловдив.

Бе монтирано ново осветление, предстои подмяна на част от тротоарната настилка и изграждане на нова, както и допълване на озеленяването с подходящи растителни и дървесни видове.

„Облагородяването на междублоковото пространство естетизира микрорайона, а новият паркинг решава проблема с недостига на паркоместа“, коментира кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.