КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ_ ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ И РУП, КВ. 51-НОВ, 3-СТАР, ЦГЧ И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ