Конкурс за детски рисунки на тема „ЛЮБИМА ПРИКАЗКА, ЛЮБИМ ГЕРОЙ“

РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ НА ТЕМА
„ЛЮБИМА ПРИКАЗКА, ЛЮБИМ ГЕРОЙ“
под егидата на
Георги Стаменов – кмет на район „Централен» Община Пловдив
и във връзка с 2 април – Международен ден на детската книга
и рожден ден на Ханс Кристиан Андерсен

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:

 • Възможност за изява на деца с интереси и дарби в изкуството;
 • Стимулиране любопитство към книгите и развитие на творческото въображение;
 • Формиране на ценности, повишаване на социалните умения и емоционалната интелигентност у децата.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • Участници – деца от следните 3 възрастови групи:
  • III и IV подготвителна група
  • I и II клас
 • III и IV клас
 • Участието в конкурса е индивидуално, не се приемат колективни творби;
 • Всяко дете може да участва само с 1 авторска рисунка, озаглавена – по желание;
 • Творбите да бъдат нарисувани на картон с размери 35 х 50 см, без паспарту;
 • Допускат се всички видове живописни, графични и приложни техники и материали; 
 • На гърба на рисунката да има следната информация за участника:

трите имена; клас/група; детска градина/училище;

 • Да се остави отделен лист с информацията за участника, както и ел. поща и телефон за връзка с учител/родител, име на учителя/родителя;
 • Рисунките да се донесат/изпратят в административната сграда на район «Централен» на адрес: ул. «Христо Г. Данов» № 39 до 17 часа на 11.04.2024 г. включително.
 • До участие в конкурса няма да бъдат допуснати творби, които не отговарят на настоящия регламент или са изпратени с неточна или непълна информация.

Забележка:

Всеки участник се съгласява да предостави право за ползване на изпратените творби с изрично цитиране на авторството му за публикуване, излагане на изложба, публично излъчване и качване на рисунките (изцяло или частично) на електронни страници, на сайта на район «Централен» и други медийни канали, без комерсиална цел.

НАГРАЖДАВАНЕ:

Ще бъдат присъдени награди за I-во, II-ро и III-то място в трите възрастови групи.  Всеки участник в конкурса ще получи грамота.

Откриването на изложбата и церемонията по награждаване  на отличените творби ще се състои в рамките на детски празник, който ще се обяви допълнително.

За повече информация и контакти: e-mail: ilieva_di@piovdiv.bg  GSM: 0888 63 49 49