На финал е проектът за реконструкция на ДЯ „Вълшебно детство“

На финалната права е проектът за ремонт и разширяване на ДЯ №18 „Вълшебно детство“ на бул. „Васил Априлов“ №120, съобщи кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

На финал е проектът за реконструкция на ДЯ „Вълшебно детство“

Предвижда се саниране на основната сграда, в която се помещават 4 групи, поставяне на топлоизолация и ремонт на покрива и обновяване на фасадата. С нов етаж за още две групи ще се надстрои постройката, в която са млечната кухня и техническите помещения, ще се увеличат зелените площи и дървесните видове.

„В двора има достатъчно пространство и след пренареждане площадките ще станат 6, като всяка от тях ще е на различна тематика.“, обясни кметът на район „Централен“.

Планира се сградите да се боядисат в ярки цветове, така че да наподобяват големи разноцветни кубчета, привлекателни за децата. Очаква се довършването на проекта и издаването на строително разрешение до края на април.

„Предстои с разработките за модернизация на ДЯ №18 „Вълшебно детство“ , ДГ „Зора“ и ДГ „Радост“ да кандидатстваме за държавно финансиране. Всички тези инвестиции са продължение на политиката на район „Централен“ за осигуряване на достатъчно места за децата в детските заведения и създаване на безопасна, модерна и привлекателна среда за нашите най-малки жители.“, коментира кметът Георги Стаменов.