Проект „По-добър живот“ с удължен срок в район „Централен“

Потребителите на проекта в най-големия район на Община Пловдив ще продължат да получават социални услуги до края на м. април 2018г. В началото на м. ноември 2017г. кметът на „Централен“ Георги Стаменов официално подписа договора, удължаващ дейностите по проекта „По-добър живот“, финансиран по схема за предоставяне на финансова помощ „Независим живот” към Министерство на труда и социалната политика. Стойността на проекта е близо 500 000 лв. и се очакваше той да приключи в края на м. декември 2017 г. Благодарение на добрата работа и организация на целия екип по проекта, потребителите на услугите в район „Централен“ ще имат възможността да ползват помощ и безплатни грижи от лични асистенти, социални асистенти, медицински специалисти и психолози до края на м. април 2018 г. Район „Централен“ получи одобрение от Управляващия орган в Министерство на труда и социалната политика за удължаване на срока на услугите, предоставяни в обхвата на проект „По-добър живот”, финансиран по схема за предоставяне на финансова помощ „Независим живот”– съобщи кметът на района Георги Стаменов. Към днешна дата почасови услуги в района са получили 170 потребители, като в момента се обгрижват 120 лица и продължават да постъпват заявления за нови потребители. По проекта са назначени 33 лица, вкл. лични асистенти, домашни помощници, социални работници, рехабилитатори, психолози и медицинска сестра. Десислава Десева, експерт „Връзки с обществеността“, Т: 0885 329 771