ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП -ПРЗ И РУП НА ЧАСТ ОТ КВ. 5 ПО ПЛАНА НА КВ. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ, ГР. ПЛОВДИВ, РАЗГЛЕДАН С ПРОТОКОЛ № 3, Т.7 ОТ 31.01.2024 НА ЕС