ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ. 362 НОВ (266 СТАР), КВ. ТРИЪГЪЛНИКА , РАЗГЛЕДАН И ДОПУСНАТ С ПРОТОКОЛ № 34, Т. 14 ОТ 24.11.2023 НА ЕСУТ ПР