ПРОЕКТ ЗА РУП, УПИ V-518.680 ЖИЛ. И ОБЩ.ЗАСТРОЯВАНЕ И УПИ IV-847, КВ. 27 НОВ, 246-СТАР, ВТОРА ГРАДСКА ЧАСТ, РАЗГЛЕДАН С ПРОТОКОЛ № 17, Т. 1 ОТ 09.06.2022 НА РЕСУТ ПРИ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН