РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ