РЕГИСТЪР НА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ (РИЕ)