РЕГИСТЪР НА ЗАПОВЕДИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ