Район „Централен“ организира кампания за събиране на опасни отпадъци

Район „Централен“

Район „Централен” организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Инициативата ще се проведе на 26.05.2022 г. (четвъртък). Гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци от 10:00 до 16:00 ч. в мобилен пункт на паркинга зад ресторант „Стадиона” (магазин „Т Маркет”) на бул. „Шести септември”.

Ще се приемат живак и уреди, съдържащи опасния метал (с изключение на луминесцентни лампи), лакове и бояджийски материали, домакински препарати, мастила и опаковки с опасни вещества, маслени филтри, спирачни течности и антифриз, както и лекарства с изтекъл срок на годност.

Освен по време на кампанията, опасни отпадъци могат да бъдат предавани на площадките за разделно събрани отпадъци от домакинствата, обособени в шестте административни района на общината, като информация за местонахождението им и работното време, може да бъде намерена на официалната интернет страница на Община Пловдив: http://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата.