Район „Централен“ с дарителска кампания за 20 домакинства

На 02.04.2018 г. Георги Стаменов, кмет на Район “Централен” посрещна 20 домакинства, на които разпредели пакети с хранителни продукти. Акцията е част от кампания на БЧК „Купи и дари“, в рамките на която всеки пожелал гражданин е закупил трайни пакетирани хранителни продукти и ги е поставил в специално брандираните колички в магазините. Пакетите, получени от ОС на БЧК – Пловдив съдържа продукти от първа необходимост за домакинството – брашно, макаронени изделия, захар и ориз. Георги Стаменов раздаде на 20 социално слаби граждани – многодетни семейства в нужда, самотни майки, семейства с един родител, семейства с родител или дете в неравностойно положение, безработни родители и граждани със специфични социални потребности, живеещи на територията на района. Гражданите приеха с благодарност жеста на внимание на г-н Стаменов за оказаната помощ и подкрепа.