Район „Централен“ внесе за съгласуване в НИНКН проектите за ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ и къща „Ламартин“

Проектите за консервация и реставрация на Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и на къща „Ламартин“ са внесени за съгласуванe в Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/, след което предстои издаване на строително разрешение. Това съобщи кметът на район „Централен“ Георги Стаменов.

Той припомни, че ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ , в която учат около 2000 деца, е най-старото училище в града и недвижима културна ценност с категория „Национално значение“.

„Надяваме се да възродим тази емблематична за Пловдив сграда с помощта на държавата“, подчерта кметът на район „Централен“.

Предвидена е реставрация на фасадите на училището, възстановяване и укрепване на мазилките и декоративно-пластичните каменни елементи, подмяна на покривните покрития и водосточни тръби, реставрационни работи по оригиналната дървена дограма и обков на прозорците и вратите, на интериорните елементи като стълбища, парапети, настилки, стени, тавани, ремонт на санитарните възли и на спортните площадки, реновиране на оградата, на откритите сцени, перголата и фонтана.

Проектът за къщата на Георги Мавриди включва консервация и реставрация на фасадите, възстановяване и укрепване на мазилки и стенописи, дървени елементи и каменна зидария, реставрационни работи по дограмата и по елементи от интериора на сградите – стълбища, парапети, подови настилки, стени, стенописи, тавани, ремонт на покривна конструкция и водосточни тръби, както и на санитарните възли.

И за двата обекта са планирани мерки за подобряване на енергийната ефективност, подмяна на ел. и ВиК инсталациите и обзавеждането, възстановяване на дворното пространство, поставяне на мълниезащита, изграждане на охранителна система, инсталиране на видеонаблюдение, пожароизвестителна система, интернет, мултимедия и художествено осветление.

„С реставрацията на къща „Ламартин“ , която също е архитектурно-строителен, художествен и исторически паметник на културата с категория „Национално значение“ , район „Централен“ продължава да съхранява културно-историческото наследство на Пловдив“, коментира Георги Стаменов.