Район „Централен“ все по-привлекателен за живеене

През 2017 г. броят на регистрираните по настоящ адрес на територията на най-големия район в Община Пловдив е нараснал с близо 20%. По данни на отдел „Гражданска Регистрация и Административно Обслужване“ на районната администрация на „Централен“ броят на регистриралите се граждани по настоящ адрес за 2017 г. е 4700 или със 750 повече сравнено с предходната година. „Това е еднозначен признак, че най-старият район в гр. Пловдив е харесван и предпочитан от българи и чужденци. Фактори за това са детските и учебни заведения, новопостроените спортни площадки, парк Бунарджика и Старият град. Инфраструктурата и зелените площи са от значение за младите хора и семействата.“, коментира кметът на район „Централен“ Георги Стаменов. Броят на жителите, чийто постоянен адрес е в „Централен“ също бележи растеж: 1850 през 2017 г. при 1600 за предходната година. 1100 са актовете за раждане, които отдел ГРАО е издал през 2017г. или с близо 60 повече от 2016г. Броят на смъртните актове имат известен спад: 1280 през 2017 г. или с 20 по-малко от тези за предходната година. В „Централен“ има и четирима живи столетници. Район „Централен“ е най-големият в Община „Пловдив“, което обяснява и големия брой граждани, търсещи услугите на администрацията на гише: близо 8000 човека са били обслужени през 2017г. само от отдел ГРАО на ул. „Хр. Г. Данов“ 39. Кметът Георги Стаменов и целият екип на „Централен“ ще продължат да работят и през 2018 г. в посока превръщане на района в предпочитано място за живеене. „Ще бъдем домакини на повечето събития, част от програмата на ОФ „Пловдив 2019“, което също е предпоставка да работим заедно и качествено.“, казва Стаменов.