Стартира поредица от лекции за превенция на кожно-венерически болести

Район „Централен“ постави началото на поредица от лекции на тема „Как да разпознаваме и да се предпазим от сексуално предавани инфекции и ХИВ“ Кампанията се провежда съвместно с „Център за кожно-венерически заболявания – Пловдив“ и е част от програмата за превенция на сексуално предавани инфекции в учебни заведения на Община Пловдив. В район „Централен“ над 7500 ученици ще преминат през различните обучителни форми. На 09.10.2017г. (понеделник) в сградата на Професионалната гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ се състоя първото здравно-образователно мероприятие, насочено към ученици от 8 до 12 клас на територията на район „Централен“. Лекцията проведе д-р Боян Костов, управител на „Център за кожно-венерически заболявания – Пловдив“ ЕООД с участието на представители на район „Централен“ – заместник кмет Веселин Козарев, координатори на програмата, ръководство и преподаватели от учебното заведение. Д-р Костов запозна общо 86 ученици от 4 паралелки със симптомите и профилактиката на кожно-венерическите заболявания и инфекции. Това беше първата лекция в рамките на „Програмата за превенция на Община Пловдив“ и премина с широк интерес от страна на младежите. „Поради нарастващия брой на заболяванията, които се предават по полов път, особено сред младото население на гр. Пловдив, считаме, че е необходимо да засилим информацията и насочим вниманието на подрастващите към темата.“, коментира д-р Костов и добави, че е от особено значение младежите да се обърнат към специалист още при първите симптоми и съмнения за заразяване. Район „Централен“ е най-големият район в гр. Пловдив не само по брой жители, но и по брой учебни заведения. В периода 09.10.2017г. до края на календарната година всички ученици от горните класове на 22-те общински и държавни училища в „Централен“ се планира да се включат в здравно-образователните мероприятия (лекции, беседи, дискусии, анкети и др.). Десислава Десева, експерт „Връзки с обществеността“, Т: 0885 329 771