Удължават срока за участие в конкурса „Люсиен Шевалас“

Конкурсът почита живота и делото на Люсиен Шевалас, като дава възможност за изява на фирми/проектанти и граждани, изградили и благоустроили зелени пространства в град Пловдив.

Тържественото награждаване ще се състои на 22.10.2021 г., когато се навършват 100 години от кончината на архитекта.

Конкурсът се провежда под егидата на Пламен Панов – Заместник-кмет «Култура, археология и туризъм» – Община Пловдив и Георги Стаменов – кмет на район «Централен» – Община Пловдив

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 • Участници – професионалисти и граждани, разпределени в две категории:
  • Фирми/проектанти, които са изработили проект за паркоустройство на територията на град Пловдив, реализиран през последните 5 години;
  • Граждани, които по своя инициатива са облагородили междублоково пространство на територията на град Пловдив през последните 5 години.
 • Всеки кандидат може да заяви участие с 1 (една) благоустроена територия.
 • Необходими са до 5 (пет) броя снимки, точeн адрес/ местонахождение на зеленото пространство/градинката. Снимките трябва да показват степента на завършеност на обекта и актуалното му състояние.
 • Идеята за благоустрояване трябва да бъде естетично и екологично издържана.
 • Реализираният проект да е поддържан и устойчив, като включва използване на многогодишна растителност.
 • Материалите за участие да се изпратят на електронната поща на район «Централен» centralen@plovdiv.bg или да бъдат входирани в деловодството на администрацията.
 • Кандидатите да посочат лице за контакт и телефон за връзка. За участие в конкурса няма да бъдат допуснати материали, които не отговарят на настоящия регламент или са изпратени с неточна или непълна информация.
 • Награждаването ще се състои на 22.10.2021 г. при паметника на Люсиен Шевалас в Цар Симеонова градина. Поради продължаващата епидемична обстановка е възможно времето и мястото на награждаването да се променят, за което всички участници ще бъдат уведомени.
 • Краен срок за изпращане на материалите – 18.10.2021 г. включително.

Район «Централен» – Община Пловдив кани всички съпричастни граждани да се включат като кандидатстват или номинират свой фаворит, допринесъл за благоустрояването и модернизирането на зелените пространства в град Пловдив

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХ !