За трета поредна година район „Централен“  връчва наградата  „Люсиен Шевалас“ за парково изкуство

Люсиен Шевалас

РАЙОН «ЦЕНТРАЛЕН» – ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ, СВЪРЗАН С АКТИВНА ДЕЙНОСТ, ПРИНОС И ЗАСЛУГИ КЪМ ЕКОЛОГИЯТА И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ГРАДА

Конкурсът се провежда под егидата на Пламен Панов – Заместник-кмет «Култура, археология и туризъм» – Община Пловдив и Георги Стаменов – Кмет на район «Централен» – Община Пловдив и почита живота и делото на архитект Люсиен Шевалас (26 август 1840 г. – 22 октомври 1921 г.)

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

 • Участници – професионалисти и граждани, разпределени в две категории:
  • Фирми/проектанти, които са изработили проект за паркоустройство на територията на град Пловдив, реализиран през последните 5 години;
  • Граждани, които по своя инициатива са облагородили междублоково пространство на територията на град Пловдив през последните 5 години.
 • Всеки кандидат може да заяви участие с 1 (една) благоустроена територия.
 • Необходими са до 5 (пет) броя снимки, точeн адрес/местонахождение на зеленото пространство/градинката. Снимките трябва да показват степента на завършеност на обекта и актуалното му състояние.
 • Идеята за благоустрояване трябва да бъде естетично и екологично издържана.
 • Реализираният проект да е поддържан и устойчив, като включва използване на многогодишна растителност.
 • Материалите за участие да се изпратят на електронната поща на район «Централен» centralen@plovdiv.bg или да бъдат входирани в деловодството на администрацията в срок до 14.10.2022 г. включително.
 • Кандидатите да посочат лице за контакт и телефон за връзка при необходимост. За участие в конкурса няма да бъдат допуснати материали, които не отговарят на настоящия регламент или са изпратени с неточна или непълна информация.
 • Награждаването ще се състои от 16 часа на 21.10.2022 г. (петък) при паметника на Люсиен Шевалас в Цар Симеоновата градина. При наложили се промени във времето и/или мястото на награждаването, всички участници ще бъдат уведомени по електронните пощи, от които са изпратили конкурсните материали или по телефоните за връзка, ако не са използвали електронна поща.
 • Всички участници ще получат грамоти и поощрителни награди.
 • Организаторите се задължават да приложат всички актуални противоепидемични мерки.

Забележка:

Всеки участник се съгласява да предостави право за ползване на изпратените снимки за публикуване, публично излъчване и качване (изцяло или частично) на електронни страници, на сайта на район «Централен» и други медийни канали, без комерсиална цел.