Започна ландшафтното възстановяване на Дановия хълм

Започна ландшафтното възстановяване на Дановия хълм, съобщи зам.-кметът на район „Централен“ Тошо Пашов.

Целта е да се възвърне първоначалната форма на ската, който е бил разрушен преди повече от 40 години.

Причина за инвазията тогава е било намерението на властите да разширят с подземно ниво съществуващото заведение. Разбити са били около 200 куб. м. скали, които са били струпани до площадката на ресторанта. Впоследствие заведението е премахнато, а купчината камъни е останала до днес.

Предстои скалната маса да бъде върната на местата, откъдето е взета. Планира се участъкът да бъде засипан с хумус, затревен и озеленен.

Средствата за ландшафтното възстановяване, което е одобрено от НИНКН, са отпуснати с решение на Общинския съвет.