Заповед № РД 09-1023 на Министерство на земеделието, храните и горите, относно проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2020-а година