ЗАПОВЕД ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ И РУП НА ЧАСТ ОТ КВ. 16 НОВ, КВ. ОСВОБОЖДЕНИЕ И ГЕО МИЛЕВ, ГР. ПЛОВДИВ