ЗАПОВЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ, КВ. 190-НОВ, ВТОРА ГР.ЧАСТ И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ