ЗАПОВЕД ЗА ПОПРАВКА НА ГРЕШКА В ТЕКСТОВАТА ЧАСТ НА ЗАПОВЕД № 23ОА-1809 ОТ 25.07.2023 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕН