ЗАПОВЕД ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В ЗАПОВЕД № 09ОА-499 ОТ 13.03.2009 И ЗАПОВЕД №10ОА-13 ОТ 06.01.2010, КВ. 29 -НОВ ПО ПЛАНА НА КВ. ОСВОБОЖДЕНИЕ И ГЕО МИЛЕВ, ГР. ПЛОВДИВ