Жителите на Район „Централен” могат да изхвърлят използваните си пластмасови бутилки в нови специализирани контейнери

Нови специализирани контейнери за използвани пластмасови бутилки в Район „Централен”

Под слогана „Ново начало за всяка бутилка” 12 нови жълти контейнери ще събират пластмасови опаковки от напитки до 3 литра, за да се рециклират в нови бутилки

Гражданите на район „Централен” вече имат на разположение нови специализирани съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки от пластмасови бутилки до 3 литра. Екопак България заедно с Община Пловдив разположи 12 контейнера в 10 нови точки за събиране на рециклируеми отпадъци на оживени места по пешеходни зони и паркове на територията на Район „Централен”.

Новите съдове са предназначени само за отпадъци от пластмасови бутилки за напитки до 3 литра и целта им е да дадат възможност повече от използваните пластмасови бутилки да бъдат преработени, рециклирани и превърнати в нови бутилки, вместо да попадат в депата за битова смет.

Призоваваме всички граждани и гости на града да използват новите съдове, както и съществуващите контейнери за разделно събиране, за да може по-голяма част от отпадъците от опаковки да се превърнат в нови продукти и да НЕ остават в природата или в депата.

Ако бъдат събрани разделно, пластмасовите бутилки за напитки са материал, който ефективно може да бъде рециклиран и от него да бъдат произвеждани нови бутилки за напитки. Това е стремежът, заложен в директивата на Европейския парламент за опаковките и отпадъците от опаковки от 2018 година. Тя гласи, че най-късно до 2029 година България трябва да събира 90% от пластмасовите РЕТ опаковки за напитки и да влага най-малко 30% рециклиран материал в новите бутилки. До момента от рециклирания РЕТ материал се произвеждат основно дрехи, чанти и други продукти за многократна употреба. Но предстои това да се случва в много голям мащаб и с производството на нови бутилки за напитки. По този начин бутилката отново се превръща в бутилка.

Локациите на новите контейнери в гр. Пловдив, район „Централен”, които се обслужват от ЕКОПАК България са:

  1. бул. „Пещерско шосе” № 30 (пред пощата, от страната на бул. „Пещерско шосе”) – 1 брой:
  2. бул. „Васил Априлов” № 112, източно (градинка „Презвитер Козма” или „Рожен”) – 2 броя;
  3. ул. „Волга” срещу № 4 (парк „Бунарджик”) – 1 брой;
  4. ул. „Захари Стоянов” срещу № 39А – 1 брой;
  5. бул. „Шести септември” № 180 – южната страна на сградата (до градинката на пл. „Шахбазян”) – 1 брой ;
  6. ул. „Лъджене” срещу № 14 (филиал на ДГ „Перуника”) – 1 брой;
  7. ул. „Марагидик” срещу № 40 (ДГ „Перуника”) – 1 брой;
  8. ул. „Константин Величков” срещу № 13 (градинка „Шуменска”) – 1 брой;
  9. ул. „Велико Търново”, западната страна на Народна библиотека Иван Вазов – 2 броя;
  10. ул. „Бетовен” срещу № 3 („Дондукова градина”) – 1 брой.