Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

№ по ред Име, Презиме, Фамилия Длъжност
ДИИ 1/18.05.2018 МИГЛЕНА МИНЧЕВА ИЛИЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ГРАО Изтегли
ДИИ 2/18.05.2018 НИНА СТЕФАНОВА СТОИЛОВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ КРИзтегли
ДИИ 3/18.05.2018 БЛАГОВЕСТА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ А И УПИзтегли
ДИИ 4/18.05.2018 МАРИЯ КОСТАДИНОВА ГУДЕВА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ГРАОИзтегли
ДИИ 5/18.05.2018 ОЛЯ ТОДОРОВА ПОПОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ГРАОИзтегли
ДИИ 6/18.05.2018 ИВАН ЙОРДАНОВ НАНОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КРИзтегли
ДИИ 8/01.06.2018 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ЧУДОМИРОВ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НЛУИзтегли
ДИИ 9/01.06.2018 ИВАНКА РАНГЕЛОВА ШОПОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СДИзтегли
ДИИ 10/01.06.2018 ЯНИСЛАВА ИВАНОВА ШУМАРОВА СПЕЦИАЛИСТ ГРАОИзтегли
ДИИ 11/01.06.2018 АЛБЕНА НЕНОВА ПЕТРОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ГРАОИзтегли
ДИИ 12/01.06.2018 ЕМИЛ ИВАЙЛОВ САРАЛИЙСКИ СЕКРЕТАРИзтегли
ДИИ 13/01.06.2018 СВЕТЛАНА ТОДОРОВА НЕШКОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИК И ТИИзтегли
ДИИ 14/01.06.2018 ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ДЕСЕВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ ВОИзтегли
ДИИ 15/01.06.2018 АДРИАНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ВИКИзтегли
ДИИ 16/04.06.2018 МОНИКА КИРИЛОВА СТАВРАКЕВА Главен експерт ГРАОИзтегли
ДИИ 17/04.06.2018 НАДЕЖДА ЛАЗАРОВА ПЕТРОВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СМСТИИзтегли
ДИИ 18/04.06.2018 ЕЛЕНА ВАСИЛЕВНА СТАНЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЖНПИзтегли
ДИИ 19/04.06.2018 ЗДРАВКА АСЕНОВА СЛАВЧЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИК И РИзтегли
ДИИ 20/04.06.2018 КРИСТИЯН СТОЯНОВ КИРКОВ СТАРШИ ИНСПЕКТОР РСКИзтегли
ДИИ 21/04.06.2018 СЛАВКА ИВАНОВА ЦОЧЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ А И УПИзтегли
ДИИ 22/04.06.2018 АННА ИВАНОВА ВОЙНОВА ИНСПЕКТОР РСКИзтегли
ДИИ 23/04.06.2018 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЧРКИзтегли
ДИИ 24/04.06.2018 КАТЕРИНА БОРИСОВА ДОДОВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР СДТИзтегли
ДИИ 26/04.06.2018 МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА КАРИДОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПЕИзтегли
ДИИ 27/04.06.2018 ПЕТЯ ИЛИЧ ПЕНОВА ИНСПЕКТОР ЕОИзтегли
ДИИ 28/04.06.2018 ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ВЕЛЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ИКИзтегли
ДИИ 29/05.06.2018 ТОШКО ДОБРЕВ НИКОЛОВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ ОМП И ГЗИзтегли
ДИИ 31/05.06.2018 АДЕЛИНА БЛАГОЕВА ШОТЛЕКОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ, ТОЙ И КАСИЕРИзтегли
ДИИ 32/05.06.2018 АЛБЕНА ТОДОРОВА ШАЛАМАНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ АИУПИзтегли
ДИИ 33/05.06.2018 МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ТАНЧЕВА-ХАРИЗАНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ФСИзтегли
ДИИ 34/05.06.2018 ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА НАЧЕВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ КАОИзтегли
ДИИ 35/05.06.2018 РИСАВКА НИКОЛОВА ЕЛЕНКОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЗСДИзтегли
ДИИ 36/05.06.2018 РУМЯНА ПАВЛОВА БАДОВА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛИзтегли
ДИИ 37/05.06.2018 ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ОСМДИзтегли
ДИИ 38/05.06.2018 ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ КРИзтегли
ДИИ 39/05.06.2018 НИКОЛА МАРКОВ ТАШЕВ СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ АРХИВИзтегли
ДИИ 40/05.06.2018 ВЕЛИНА АНГЕЛОВА РУСИНОВА ЮРИСКОНСУЛТИзтегли
ДИИ 41/05.06.2018 ДЖАНИ АГОП ХАЧАДУРЯН ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „БЮДЖЕТ”Изтегли
ДИИ 42/05.06.2018 ВАСИЛ МЛАДЕНОВ ПЕТРОВ СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТИзтегли
ДИИ 43/05.06.2018 ТАНЯ ДИМОВА ВАСИЛЕВА СЧЕТОВОДИТЕЛИзтегли
ДИИ 44/05.06.2018 СОНЯ ТОДОРОВА ДЖЕВИЗОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ К И ВЕИзтегли
ДИИ 45/05.06.2018 ВЕРА ПАВЛОВА ПАВЛОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДСТВО”Изтегли
ДИИ 46/06.06.2018 СТЕФКА ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЛСИзтегли
ДИИ 47/06.06.2018 МИРОСЛАВА ПЕТРОВА КАРАКАШЕВАГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧРИзтегли
ДИИ 48/07.06.2018 ПЕТЯ НАЙДЕНОВА СЪБЕВСКАСТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „ПРИХОДИ”Изтегли
ДИИ 50/07.06.2018 АСЯ ПАСКОВА УЧИКОВАМЛАДШИ ЕКСПЕРТ КОИИзтегли
ДИИ 51/07.06.2018 МИРОСЛАВ СТЕФАНОВ ВЕЛЧЕВМЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ДОМАКИНСТВО”Изтегли
ДИИ 52/08.06.2018 МАРИЯ КОЛЕВА КРЕНЧЕВАСТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ДЕЛОВОДСТВОИзтегли
ДИИ 53/08.06.2018 НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ПЕХЛИВАНОВСИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОРИзтегли
ДИИ 54/08.06.2018 ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНКОВАСТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „ДЕЛОВОДСТВО”Изтегли
ДИИ 55/08.06.2018 КАЛОЯН НИКОЛАЕВ СУХОРУКОВЮРИСКОНСУЛТИзтегли
ДИИ 56/18.06.2018 СТЕФКА СТОЙЧЕВА КАРАМАНОВАГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А И УПИзтегли
ДИИ 57/26.07.2018 МОНИКА КИРИЛОВА СТАВРАКЕВАМЛАДШИ ЕКСПЕРТ АОИзтегли
ДИИ 60/07.08.2018 КРИСТИНА ХРИСТОВА КИДИКОВАГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ГРАОИзтегли
ДИИ 61/09.08.2018 ГЛОРИЯ ИВАНОВА ШАЛАМАНОВАИНСПЕКТОР ЕОИзтегли
ДИИ 62/14.09.2018 ЛИЛИЯ ДАНЧОВА БАНДОВАСПЕЦИАЛИСТ-ДОКУМЕНТООБОРОТИзтегли
ДИИ 64/01.11.2018 РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ МИТЕВСТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТИзтегли
ДИИ 65/01.11.2018 ИЗАБЕЛА АТАНАСОВА АНГЕЛОВАЮРИСКОНСУЛТИзтегли
ДИИ 66/16.11.2018 РАЛИЦА АСЕНОВА МЕТОДИЕВА – СТАВРАКЕВАГЛ.ЕКСПЕРТ АиУПИзтегли
ДИИ 67/03.01.2019 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВАГЛ.ЕКСПЕРТ ЧРКИзтегли
ДИИ 68/18.01.2019 РАЛИЦА АСЕНОВА МЕТОДИЕВА – СТАВРАКЕВАСТ.ЕКСПЕРТ АиУПИзтегли
ДИИ 69/31.01.2019 НЕДКО СТЕФАНОВ НЕДЕВСТ.ЕКСПЕРТ АиУПИзтегли
ДИИ 70/14.02.2019 НЕЛИ АНГЕЛОВА ГАНЕВСКАСПЕЦИАЛИСТ ДООИзтегли
ДИИ 71/25.03.2019 МАРИЯ КОСТАДИНОВА ГУДЕВА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ГРАОИзтегли
ДИИ 72/26.03.2019 МИРОСЛАВА ПЕТРОВА КАРАКАШЕВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ ЧРИзтегли
ДИИ 73/27.03.2019 КРИСТИНА ХРИСТОВА КИДИКОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ГРАОИзтегли
ДИИ 74/27.03.2019 АЛБЕНА НЕНОВА ПЕТРОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ГРАОИзтегли
ДИИ 75/27.03.2019 ОЛЯ ТОДОРОВА ПОПОВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ГРАОИзтегли
ДИИ 76/27.03.2019 МОНИКА КИРИЛОВА СТАВРАКЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ АОИзтегли
ДИИ 77/27.03.2019 ЯНИСЛАВА ИВАНОВА ШУМАРОВА СПЕЦИАЛИСТ ГРАОИзтегли
ДИИ 78/29.03.2019 ТОШКО ДОБРЕВ НИКОЛОВ СТАРШИ ЕКСПЕРТ ОМП И ГЗИзтегли
ДИИ 80/08.04.2019 ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА СТАНЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЖНПИзтегли
ДИИ 81/17.04.2019 ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ДЕСЕВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ ВОИзтегли
ДИИ 82/24.04.2019 ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ДЕСЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПЕИзтегли
ДИИ 82/24.04.2019 МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА КАРИДОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПЕИзтегли
ДИИ 83/24.04.2019 СТЕФКА ЦВЕТКОВА ИЛИЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧРИзтегли
ДИИ 84/24.04.2019 МАРИЯ КОЛЕВА КРЕНЧЕВАГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЕЛОВОДСТВО Изтегли
ДИИ 85/24.04.2019 НИНА СТЕФАНОВА СТОИЛОВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ КРИзтегли
ДИИ 86/24.04.2019 ИВАН ЙОРДАНОВ НАНОВ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ КРИзтегли
ДИИ 87/24.04.2019 ЕМИЛ ИВАЙЛОВ САРАЛИЙСКИ СЕКРЕТАР Изтегли
ДИИ 88/25.04.2019 ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЯНКОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ДЕЛОВОДСТВО Изтегли
ДИИ 89/02.05.2019 ЕМИЛИЯ ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА СТАРШИ ЕКСПЕРТ КР Изтегли
ДИИ 90/02.05.2019 ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАДЕВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЧР Изтегли
ДИИ 91/03.05.2019 МИРОСЛАВ ВЕЛЧЕВ СТЕФАНОВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ДОМАКИНСТВО Изтегли
ДИИ 92/03.05.2019 ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ЧУДОМИРОВ ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР НЛУ Изтегли
ДИИ 93/03.05.2019 КАТЕРИНА БОРИСОВА ДОДОВА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР СДТИзтегли
ДИИ 94/03.05.2019 ИВАНКА РАНГЕЛОВА ШОПОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ СДИзтегли
ДИИ 95/08.05.2019 КАЛОЯН НИКОЛАЕВ СУХОРУКОВ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ АПОИзтегли
ДИИ 96/08.05.2019 ДИИ96/09.05.2019/Ч2 РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ МИТЕВ СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТИзтегли
ДИИ 97/08.05.2019 АСЯ ПАСКОВА УЧИКОВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ КОИИзтегли
ДИИ 98/09.05.2019 БЛАГОВЕСТА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ АиУПИзтегли
ДИИ 99/09.05.2019 МИТКА МАТЕЕВА ПОРОЖАНОВАСТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛИзтегли
ДИИ 100/09.05.2019 АЛБЕНА ТОДОРОВА ШАЛАМАНОВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ АиУПИзтегли
ДИИ 101/09.05.2019 ИЗАБЕЛА АТАНАСОВА АНГЕЛОВА ЮРИСКОНСУЛТИзтегли
ДИИ 102/10.05.2019 ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ВЕЛЕВА ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ИКИзтегли
ДИИ 103/10.05.2019 СВЕТЛАНА ТОДОРОВА НЕШКОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИК И ТИИзтегли
ДИИ 104/10.05.2019 ВАСИЛ МЛАДЕНОВ ПОТРОВ ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТИзтегли
ДИИ 105/10.05.2019 НИКОЛА МАРКОВ ТАШЕВ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „АРХИВ“Изтегли
ДИИ 106/10.05.2019 СТЕФКА СТОЙЧЕВА КАРАМАНОВА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ АиУПИзтегли
ДИИ107/10.05.2019МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ТАНЧЕВА-ХАРИЗАНОВАГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ФСИзтегли
ДИИ 108/10.05.2019 СЛАВКА ИВАНОВА ЦОЧЕВА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ АиУПИзтегли
ДИИ 131/13.08.2019 КРЪСТЮ ДИМИТРОВ КАРНАЛОВ Инспектор РСКИзтегли
ДИИ 132/13.08.2019 АН ГЮРАЙ ХОДЖЕВА Младши експерт АиУПИзтегли
ДИИ 133/05.09.2019 ЮЛИЯ ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА Ст. специалист АиУПИзтегли
ДИИ 134/19.03.2020ЙОСИФ БОЖИДАРОВ ТАНЕВИНСПЕКТОР РСКИзтегли
ДИИ 135/15.04.2020 ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА БОНЕВАСТАРШИ ЕКСПЕРТ ВОИзтегли
ДИИ 136/04.05.2020 ХРИСТИЯНА СТЕФАНОВА ВАНГЕЛОВАЮРИСКОНСУЛТИзтегли
ДИИ 157/04.06.2020 ДОНКА ДИМЧОВА КОПРИВАРОВАСТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ ДЕЛОВОДСТВОИзтегли
ДИИ 173/09.06.2020 ЕЛЕНА АНГЕЛОВА КЪНЧЕВАГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИКРИзтегли
ДИИ 193/03.07.2020 МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ГАДЖЕВАГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А И УПИзтегли
ДИИ 195/15.07.2020 ГАБРИЕЛА СТАНИМИРОВА ТЕНЕВАИНСПЕКТОР РСКИзтегли
ДИИ 196/03.07.2020ЮЛИЯНА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВАДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТПЕКРИзтегли
ДИИ 197/18.08.2020 ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА СТОЯНОВАСПЕЦИАЛИСТ ДООИзтегли
ДИИ 198/09.09.2020 КАМЕЛИЯ ТОДОРОВА СЕВДАНСКАИНСПЕКТОР РСКИзтегли
ДИИ 200/09.10.2020ИВЕТА ПЕТКОВА ВЪЛКОВАИНСПЕКТОР СДТИзтегли
ДИИ 201/30.03.2021ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ КРЪСТЕВИНСПЕКТОР РАЙОНЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛИзтегли
ДИИ 211/26.07.2021МАРИЯ НИКОЛОВА БАДЕВАГЛАВЕН ЕКСПЕРТ А и УПИзтегли
ДИИ 267/17.09.2021ИВАНКА ВАСИЛЕВА СЪРМЕНОВАГЛАВЕН ЕКСПЕРТ БЮДЖЕТИзтегли
ДИИ 268/02.11.2021ДЕНИЦА РУМЕНОВА ДИМИТРОВАСТАРШИ ЕКСПЕРТ ГРАОИзтегли
ДИИ 269/04.11.2021БИСЕР АТАНАСОВ ТЯНЕВИНСПЕКТОР ГРАОИзтегли
ДИИ 270/01.02.2022ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА ПЕЕВАГЛ. СПЕЦИАЛИСТ ДОКУМЕНТООБОРОТИзтегли
ДИИ 271/25.03.2022СОНЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВАСТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛИзтегли
ДИИ 338/28.06.2022ВЕРА ВЕНКОВА СТЕФАНОВАСТАРШИ ИНСПЕКТОР РСКИзтегли
ДИИ 339/12.10.2022ИВАНКА ВАСИЛЕВА СЪРМЕНОВАГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛИзтегли
ДИИ 340/23.11.2022КАЛИНКА СТОЯНОВА ДУМЧЕВАГЛАВЕН ЕКСПЕРТ БЮДЖЕТИзтегли
ДИИ 341/04.01.2023ВИОЛЕТА НИКОЛЕВА ХРИСТЕВАГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ЗСДИзтегли
342.ДИИ342/23.01.2023ЙОСИФ БОЖИДАРОВ ТАНЕВИНСПЕКТОР РСИ И ИНВЕСТИЦИИИзтегли
403. ДИИ403/11.07.2023ИЛИЯНА СТОЙЧЕВА ГЕЛИНСКАИНСПЕКТОР РСКИзтегли
404.ДИИ404/07.08.2023ЖАСМИН КОЛЕВА ИВАНОВАМЛАДШИ ЕКСПЕРТ ГРАОИзтегли
405.ДИИ405/02.10.2023АННА ХРИСТОВА БОРИЧЕВАГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТИзтегли
341.ДИИ341a/23.03.2023РОСИЦА ЗВЕЗДЕЛИНОВА МИХАЙЛОВАСТАРШИ ЕКСПЕРТ ГРАОИзтегли