Изисквания към всички търговски обекти на територията на Община Пловдив, за създаване на организация за разделно събиране на отпадъците от опаковки и отпадъчни материали от хартия и картон, пластмаси, метали и стъкло