Местни избори – 29.10.2023 г.


ОБУЧЕНИЕ НА СИК

Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, уведомява членовете на СИК, че обученията им ще бъдат проведени присъствено, в Палата № 6 на Международен панаир-Пловдив(гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител“ 37), съгласно долупосочения график:

ДатаЗадължителна регистрацияНачален час на обучениеРАЙОН/ПСИК/СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СИК
24.10.2023 г.17:00 – 18:00 ч.18:00 ч.“Централен”, “Източен”, ПСИК и Специализирани СИК
25.10.2023 г.17:00 – 18:00 ч.18:00 ч.“Западен”, “Северен”, ПСИК и Специализирани СИК
26.10.2023 г.17:00 – 18:00 ч.18:00 ч.“Южен”, “Тракия”, ПСИК и Специализирани СИК

Всички членове следва да спазят часовия диапазон, определен за задължителната регистрация, а именно: от 17:00 – 18:00 ч., както и графика за провеждане на обучения за района, в който се намира тяхната избирателна секция!


В събота изтича срокът за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес за местния вот

Район „Централен“ информира жителите, че крайният срок за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в предстоящите избори за общински съветници и за кметове е 14.10.2023 г.

Администрацията на район „Централен“, отдел „ГРАО“ ще приема заявления на 14.10.2023г. /събота/ с работно време от 08:30 ч. до 17:15 ч.

Ако през последните 6 месеца преди изборния ден /до 28.04- 2023 г./ избирателят има настоящ адрес в съответното населено място /извършена по надлежния ред адресна регистрация, отразена в НБД “Население”/, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, на района или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД “ГРАО”https://regna.grao.bg/.

Гражданите могат да изтеглят заявление по образец Приложение № 13-МИ от страницата на Централна Избирателна Комисия:

https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/documents, както и да го подадат, като електронна услуга чрез сайта на Район „Централен“, „Административни услуги избори“: https://plovdivcentral.org/elektronni-uslugi/

ВАЖНО: Българските граждани трябва да имат:

  • и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или:
  • постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друга община в Република България или:
  • към дата 28.04.2023 г. да имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друга община в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14.10.2023 г. пред съответната общинска администрация по настоящ адрес, вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

ВАЖНО: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.


Общинска избирателна комисия

Община Пловдив – Местни избори 2023

Административни услуги „Избори“


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ИЗБИРАТЕЛИ:

ОИК 1622-Пловдив, обръща внимание на избирателите, че при предстоящите избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес/извършена по надлежния ред адресна регистрация, отразена в НБД “Население”/ през последните 6 месеца преди изборния ден/28.04.2023 г.в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД “ГРАО”: https://regna.grao.bg/.

В местните избори през 2023 г., за да могат да гласуват, не е достатъчно и необходимо условие българските граждани физически да се намират или да са пребивавали в съответно населено място на територията на страната (примерно да обитават имот или жилище, да работят, плащат данъци на територията на това място и др.), а трябва задължително да имат надлежна адресна регистрация към дата – 28.04.2023 г. в това населено място!

ВАЖНО: При настоящ адрес извън страната българските граждани не могат да гласуват в местни избори!

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

ВАЖНО: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

Са навършили 18 години към изборния ден вкл.Не са поставени под запрещение.Не изтърпяват наказание лишаване от свобода.Имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната към изборния ден, като поне единият от адресите е на територията на съответната община.

ВАЖНО: Българските граждани трябва да имат:

  • и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или:
  • постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друга община в Република България или:
  • към дата 28.04.2023 г. да имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друга община в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14.10.2023 г. пред съответната общинска администрация по настоящ адрес, вписване в избирателния списък по настоящ адрес.