ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37 ЕИК 115016602

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на разпределителни и присъединителни топлопроводи за топлоснабдяване на следните сгради: ПВМ, АС Борислав 7; РВМ, ПВМ, АС – к-с Каменица; РВМ, ПВМ, АС 68-ма Бригада; ПВМ, АС бул. „6-ти септември” 230А; ПВМ, АС Ефир 100; ПВМ, АС бул. „Марица” 21; ПВМ, АС ул. „Сливница” 4; ПВМ, АС – Тотал Спорт; ПВМ, АС ул. „Абоба” 7; ПВМ, АС ул. „Белград” № 27; ПВМ, АС, ул. „Брезовска” 18; Рехабилитация ул. „Ген. Радко Димитриев”; ПВМ, АС ДГ „Перуника” ул. „Марагидик”; ПВМ, АС СОУ „Л. Каравелов” ул. „Марагидик”, ПВМ, АС СОУ „Л. Каравелов” ул. „Лютиче”; ПВМ, АС Спортна зала Дунав бул. „Дунав”; Комплекс Панорама Парк Уест; Рехабилитация ул. „Правда”; ПВМ, АС ул. „Патриарх Евтимий” № 1; ПВМ, АС ул. „Май” 10А; Разпределителен топловодопровод по ул. „Рая”; ПВМ, АС „Хотел Реал”, ул. „Георги Войтех” № 2; ПВМ, АС ул. „Перущица” 13Б; ПВМ, АС „Рада Киркович”, ул. „Димитър Цончев” № 11; ПВМ, АС Тафпринт ул. „Н. Шилева” 16; Рехабилитация Окръжна болница; Рехабилитация микрорайон А13 в Ж.Р. Тракия; Разпределителен водопровод по ул. „Екзарх Йосиф”.

Лице за контакти от страна на Възложителя: инж. Татяна Гунчева, ул. „Христо Г. Данов” № 37, тел: 0882 831 044, e-mail: tatiyana.guncheva@evn.bg
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата на следните адреси: РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122; Район „Централен” – Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“ № 39.

Приложение:
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, налична в Дирекция „СМСТИ“, стая 24, „Екология”, Район „Централен” – Община Пловдив на адрес: гр. Пловдив, ул. „Хр. Г. Данов“№ 39 (от 08:30 до 12:00 часа и от 12:45 до 17:00 часа.)
Датата на публикуване на обявата: 14.03.2019 г.