Процедура по избор на ползватели на 26 свободни позиции на места общинска собственост за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект по Схема-Проект за благоустрояване на част от кв. 24-нов, УПИ I – жил. Строителство по плана на Втора градска част, Пловдив бул. „Шести септември“ – ул. „Чаталджа“ – ул. „Генерал Данаил Николаев“ – Втора зона