Публичен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 34