Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 години, на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Кричим“ № 6