Район „Централен” обявява архитектурен конкурс за идейна концепция за „Обновяване на парк Мальовица”, находящ се в УПИ I-1445 – озеленяване, кв. 30 по плана на кв. „Освобождение – Гео Милев” гр. Пловдив

Краен срок за подаване на конкурсните материали – 15.09.2023г.