Район „Централен” обявява архитектурен конкурс за идейна концепция за „Реконструкция и обновяване на парк Парашутна кула, гр.Пловдив”, находящ се в УПИ II-1446, озеленяване от кв.23 по плана на кв. ”Освобождение и Гео Милев”, гр.Пловдив

Краен срок за подаване на конкурсните материали – 15.09.2023г.