РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 8 от 15.02.2022 НА ГЛ.АРХИТЕКТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ЗА ОБЕКТ- ОБОСОБЯВАНЕ НА СПОДЕЛЕНА ЗОНА В РАМКИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ТРАСЕ , УЛ. АНГЕЛ БУКОРЕЩЛИЕВ