СЪОБЩЕНИЕ

На основание на Заповед № 19 ОА 550/20.02.2019 г., т. 1.3. на Кмета на Община Пловдив се отстранява неправилното изписване на името на ул. „Кирил и Методий”, да се чете: Ул. „Св. Св. Кирил и Методий”