Съобщение за изработен проект за изменение на общ устройствен план на Община Пловдив – фаза предварителен проект и провеждане на консултации по екологична оценка към него