Заповед № 21 ОА 1624/21.06.2021г. на Кмета на община Пловдив, във връзка с Решение № 98, взето с протокол №7 от 27.04.2021г. на Общински съвет Пловдив