ЗАПОВЕД № 21ОА-1124 от 28.04.2021 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП НА ЧАСТ ОТ КВ. 36 НОВ, 14 СТАР, КВ. МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ