Заповед обявление за провеждане на процедура по избор на ползватели на 62 броя места за местодомуване на леко МПС на ул. „Капитан Райчо“ № 67-77