Заповед, относно извършване на оценка на  участниците в конкурса по обявените  свободни позиции за ползване на място – общинска собственост  по Схема за маркиране на паркоместа в УПИ I – комплексно жилищно застрояване, кв. 344, по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ № 46-48 и ул. „Петко Д. Петков“ № 32-40