Детски градини

Детско заведение
АдресTeлефон
ДГ „Буратино“ Централен, УЛ.ЗАГОРЕ 6 032/649-778;
032/643-106
Детайли
ДГ „Зора“ с втори адрес ул. „Паганини“ №1 Централен, УЛ.ПАГАНИНИ 1 032/643-142 Детайли
ДГ „Каменица“ Централен, УЛ.ХАН АСПАРУХ 57 032/634-127; 0877612638Детайли
ДГ „Каменица“ с втори адрес бул. „Цар Борис III Обединител“ №145 Централен, БУЛ.ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ 145 0888462225 Детайли
ДГ „Каменица“ с трети адрес бул. „Цар Борис III Обединител“ №147 Централен, БУЛ.ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ 147 0885352225 Детайли
ДГ „Люляк“ Централен, УЛ.ЕКЗАРХ ЙОСИФ 4 032/624-864 Детайли
ДГ „Люляк“ с втори адрес ул. „Иван Вазов“ №16 Централен, УЛ.ИВАН ВАЗОВ 16 032/632-080 Детайли
ДГ „Люляк“ с трети адрес ул. „Теодосий Търновски“ №7 Централен, УЛ.ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ 7 032/585-260 Детайли
ДГ „Майчина грижа“ Централен, УЛ.ХРИСТО Г.ДАНОВ 33 032/624-508 Детайли
ДГ „Майчина грижа“ с втори адрес ул. „Съборна“ №57 Централен, УЛ.СЪБОРНА 57 0884202461 Детайли
ДГ „Малкият принц“ Централен, УЛ.ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 47 032/635-359, 032/635-360 Детайли
ДГ „Мирослава“ Централен, БУЛ.ПЕЩЕРСКО ШОСЕ 28 032/642350 Детайли
ДГ „Незабравка“ Централен, УЛ.ЮРИЙ ВЕНЕЛИН 2A 032/633-049 Детайли
ДГ „Перуника“ Централен, УЛ.МАРА ГИДИК 37A 032/635-392 Детайли
ДГ „Перуника“ с втори адрес ул. „Лъджене“ №13 Централен, УЛ.ЛЪДЖЕНЕ 13 032/635-392 Детайли
ДГ „Радост“ Централен, УЛ.ДОН 15 032/631-057 Детайли
ДГ „Снежанка“ Централен, УЛ.ТОПОЛНИЦА 3 032/631-389 Детайли
ДГ „Чучулига“ Централен, УЛ.ЛЕДЕНИКА 4 032/643-991 Детайли