Детски ясли

Детско заведение

Адрес Teлефон
ДЯ „Вълшебно детство“ Централен, БУЛ.ВАСИЛ АПРИЛОВ 120А 032/642-812 Детайли
ДЯ „Детска ясла на мечтите“ Централен, УЛ.БОГОМИЛ 6 032/632-968 Детайли
ДЯ „Детски смях“ Централен, УЛ.ВЕСЕЛА 30 032/632-466 Детайли
ДЯ „Приказен свят“ Централен, УЛ.ЛЕДЕНИКА 2 032/643-845 Детайли