Други административни услуги

Административна услуга
1Издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на на чл. 7, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (маси за открито сервиране)
Заявление
2Издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл. 5 и чл. 6, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив (стационарни, мобилни и обекти с кампаниен характер)
Заявление
3Издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обект, осъществяващ стопанска дейност на територията на община Пловдив
Заявление
4Регистриране на технически и енергиен паспорт
Заявление
5Издаване на разрешение за ползване на терен общинска собственост – тротоарно право
Заявление
6Регистрация на заповедна книга
Заявление
7Издаване на разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки
Заявление
8Регистрация на управител (председател на управителен съвет) на етажна собственост в сграда, намираща се в гр.Пловдив, Район „Централен”
Заявление